RODO

KLAUZULA     INFORMACYJNA

      Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),  Placówka ma obowiązek przekazać rodzicom uczestników zajęć oraz wszystkim pracownikom informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania danych osobowych.   Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane dotyczące uczestników zajęć i pracowników naszej placówki przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.   W związku z powyższym informujemy, że Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem przetwarza dane osobowe:   
1/ uczestników zajęć (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jaki i na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Placówki;  
 2/ pracowników (w tym ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia oraz wymogami przepisów prawa.      
                                Administratorem danych osobowych jest 
              Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem, 
                               z siedzibą: ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane.   
 Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, są dostępne w sekretariacie placówki oraz będą rozpowszechnione wśród rodziców/opiekunów oraz pracowników placówki.   Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich poprawiania i aktualizacji, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.  

     

Skip to content